Cena
300.00 zł + VAT
(369.00 zł z VAT)
Dostęp: 1 dzień |
5:00 h
| Certyfikat

Prowadzący:

Termin:

27.04.2022 godziny szkolenia: 09:00 – 14:00

Miejsce:

Szkolenie online przy użyciu platformy Microsoft Teams

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami w VAT jakie obowiązują w 2022 r. Ponadto celem jest wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych regulacji szczególnie w kontekście zmian w fakturowaniu oraz zmian w stawkach VAT, które są obowiązujące od stycznia 2022 r. Dodatkowo na szkoleniu zostanie zwrócona uwaga na problemy związane ze stosowaniem nowych regulacji i, przy fakultatywności ich stosowania, na zasadność wyboru nowych rozwiązań.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działu finansowo-księgowego,
 • pracownicy działu controllingu,
 • dyrektorzy finansowi,
 • prawnicy,
 • osoby zainteresowane tematyką VAT

Dodatkowe informacje:

 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji elektronicznej na 1 dzień przed szkoleniem.
 • Płatności za szkolenie należy dokonać nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Najpóźniej na 1 dzień przed datą szkolenia wyślemy pocztą elektroniczną potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania na 1 dzień przed planowaną datą jego rozpoczęcia o czym poinformujemy drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.

Program szkolenia

 1. Faktury ustrukturyzowane i zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r.

a) E-faktury:

 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur.

 

b) Zmiany w fakturowaniu:

 • zmiany w duplikatach faktur,
 • zmiana w treści faktur zaliczkowych,
 • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.

 

 1. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.:
 • zmiana struktury JPK_VAT:
  • nowe oznaczenia GTU,
  • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
  • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • dodatkowe czynności niepodlagające opodatkowaniu z prawem do odliczenia w JPK,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym.

 

 1. Inne zmiany obowiązujące od 2022 r.:
 • grupy VAT:
  • warunki tworzenia,
  • zasady funkcjonowania,
  • przedstawiciel grupy VAT,
  • sposoby rozliczania wewnątrz grupy i na zewnątrz,
  • kto może korzystać z ułatwienia,
 • fakultatywne opodatkowanie usług finansowych:
  • rodzaj usług,
  • warunki wyboru,
  • kto może korzystać,
  • konsekwencje wyboru,
  • korzyści,
 • zmiany w TAX FREE:
  • utworzenie systemu TAX FREE,
  • warunki i zasady zwrotu podróżnym od stycznia 2022 r.,
  • nowe obowiązki ewidencyjne,
  • obowiązkowe kasy online w procedurze TAX FREE,
  • wystawianie dokumentów elektronicznych TAX FREE,
  • warunki stosowania stawki 0% po zmianach,
 • nowe terminy zwrotu podatku:
  • zwroty w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia,
  • zwroty w terminie 15 od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji.

 

 1. Zmiany stawek VAT w 2022 r.

a)Energia elektryczna i cieplna oraz gaz ziemny:

 • jakie stawki obowiązują od stycznia 2022 r.,
 • okres stosowania stawek obniżonych,
 • jak opodatkować zaliczki otrzymane w 2021 r.,
 • jak postępować z fakturami wystawionymi w 2021 r. dotyczącymi świadczeń realizowanych w 2022 r.,
 • czy jest możliwość skorygowania zafakturowanych w 2021 r. czynności, które zostaną wykonane w 2022 r.,
 • jak ustalić stawkę VAT dla czynności realizowanych na przełomie 2021 r. i 2022 r. (rozliczenia proporcjonalne),
 • jak stosować stawki podwyższone, po krótkim okresie obniżenia stawek (zaliczki, wystawione faktury, wykonane czynności).

b) Nieprzetworzona żywności oraz dla paliwa:

 • wystawiona faktura a stawka VAT,
 • zaliczka otrzymana przed zmianą stawki a stawka VAT,
 • wykonanie czynności, a faktura wystawiona po zmianie stawki VAT,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i import towarów a właściwa stawka VAT.

Zapisz się