Widok

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie w 2020 i 2021 roku. Program szkolenia obejmuje tematykę podatków dochodowych…

627.30

PLN

Zamów

Termin: 25.10.2021 godziny: 10:00 – 16:00  Zapowiadany, wielokrotnie modyfikowany pakiet zmian określanych mianem „Nowego Ładu” wymaga szczegółowej analizy i oceny zagrożeń i szans. Zmiany dotykają każdego sektora gospodarczego i każdej…

701.10

PLN

Zamów

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zmian w 2020 r. w przepisach prawa podatkowego, a w szczególności podatkach VAT, CIT, PIT. Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność interpretowania nowych przepisów prawa podatkowe w…

1 168.50

PLN

Zamów

Szkolenie jest kierowane do osób, które zaczynają pracę (lub przygodę) z podatkiem VAT i chciałyby w kompleksowy sposób poznać zasady oraz mechanizmy regulujące podatek VAT. Szkolenie będzie przydatne zarówno osobom…

1 168.50

PLN

Zamów

Kategoria

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie.

602.70

PLN

Zamów

Szkolenie ma na celu omówienie działań marketingowych, które najczęściej występują w firmach oraz ich oceny pod kątem podatkowym VAT / CIT / PIT. Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków…

762.60

PLN

Zamów

Szkolenie jest kierowane do osób, które zaczynają pracę (lub przygodę) z podatkiem VAT i chciałyby w kompleksowy sposób poznać zasady oraz mechanizmy regulujące podatek VAT. Szkolenie będzie przydatne zarówno osobom…

1 168.50

PLN

Zamów

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie oddelegowania pracowników – w aspekcie przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.  

527.67

PLN

Zamów

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

552.27

PLN

Zamów

Kategoria

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży budowlanej, nieruchomościowej i…

774.90

PLN

Zamów

Kategoria

Ministerstwo Finansów zapowiadało uproszczenie rozliczeń podatników, które miało polegać na likwidacji deklaracji VAT. Faktycznie uchwalone zmiany nie przewidują jednak uproszczeń, a przeciwnie – rewolucjonizują dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji VAT (JPK_VAT)…

725.70

PLN

Zamów

Szkolenie jest kierowane do właścicieli firm działających w branży e-commerce, a także ich działów księgowych oraz biur rachunkowych obsługujących branżę e-commerce. Szkolenie daje szansę na poznanie mechanizmów regulujących podatek VAT…

430.50

PLN

Zamów

Szkolenie ma na celu omówienie działań marketingowych, które najczęściej występują w firmach oraz ich oceny pod kątem podatkowym VAT / CIT / PIT. Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków…

762.60

PLN

Zamów

Kategoria

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży TSL – transport,…

676.50

PLN

Zamów

Kategoria

Przepisy wspólnotowe w zakresie podatku VAT nałożyły na państwa członkowskie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania usług w obrocie zagranicznym. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia…

492.00

PLN

Zamów

Szkolenie jest kierowane do właścicieli firm zajmujących się sprzedażą towarów, którzy chcieliby zminimalizować ryzyka sporów oraz koszty i nakłady pracy ponoszone na obsługę reklamacji. Szkolenie daje szansę na poznanie mechanizmów…

430.50

PLN

Zamów

Przedmiotem szkolenia będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz…

479.70

PLN

Zamów

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku CIT w Polsce. Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z zaawansowaną problematyką dotyczącą podatku CIT.

664.20

PLN

Zamów

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W trakcie szkolenia przekazane zostaną praktyczne wskazówki jak należy ustalać…

602.70

PLN

Zamów