Cena
300.00 zł + VAT
(369.00 zł z VAT)
Dostęp: 1 dzień |
5:00 h
| Certyfikat

Prowadzący:

Termin:

21.04.2022 godziny szkolenia: 09:00 – 14:00

Miejsce:

Szkolenie online przy użyciu platformy Microsoft Teams

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Adresaci szkolenia:

 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie),
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT,
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury,
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT,
 • osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu

Dodatkowe informacje:

 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji elektronicznej na 1 dzień przed szkoleniem.
 • Płatności za szkolenie należy dokonać nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Najpóźniej na 1 dzień przed datą szkolenia wyślemy pocztą elektroniczną potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania na 1 dzień przed planowaną datą jego rozpoczęcia o czym poinformujemy drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.

Program szkolenia

 1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:
 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
 • elementy niezbędne na fakturach,
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu po zmianach w Slim VAT2,
 • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe – sposoby postępowania,
 • konsekwencje wystawiania:
  • rachunków,
  • faktur proforma,
  • dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
 • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
 • faktura wystawiona przed transakcją – konsekwencje w VAT,
 • wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności,
 • wartość faktury a jej oznaczenie,
 • konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy,
 • zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności,
 • podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
 • dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury – zakres niezbędnych danych,
 • wystawianie faktur uproszczonych,
 • informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.

 

 1. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca):
 • możliwość anulowania faktury – w jakich sytuacjach,
 • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
 • rozliczanie faktur korygujących „in plus” i „in minus”,
 • możliwość korygowania faktur „do zera”,
 • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
 • jakie błędy można korygować notą korygującą?
 • możliwość korygowania paragonów uproszczonych.

 

 1. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:
 • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
 • termin odliczenia VAT przy nabyciu towarów lub usług od podatnika rozliczającego się metodą kasową,
 • jak odnaleźć nr faktury na paragonie z NIP,
 • otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19,
 • brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
 • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego.

 

 1. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.:
 • zmiana struktury JPK_VAT:
  • nowe oznaczenia GTU,
  • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
  • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym.

 

 1. Zmiany w fakturowaniu od 2022 r. i faktury ustrukturyzowane :
 • zmiany w duplikatach faktur,
 • istotne zmiany w wystawianiu faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją,
 • zmiana treści faktur zaliczkowych,
 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF.

Zapisz się