Cena
249.00 zł + VAT
(306.27 zł z VAT)
Dostęp: 3 miesiące |
2:05 h

Ekspert

O czym jest ten kurs?

Kurs  “Promocja i marketing w ujęciu podatkowym” stanowi kompleksową analizę praktycznych aspektów związanych z konsekwencjami podatkowymi akcji marketingowych.

Celem każdej z lekcji jest całościowe (VAT, CIT i PIT) wskazanie mechanizmów wiążących się m.in. z konkursami, sprzedażą premiową, programami motywacyjnymi czy sponsoringiem.

Uczestnik kursu pozna reguły jakie powinny towarzyszyć podejmowaniu decyzji o formie działań promocyjnych w przedsiębiorstwie. W trakcie 10 lekcji weryfikowane są problemy zwolnień z opodatkowania, zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów i ich właściwa dokumentacja, przy jednoczesnej analizie najnowszych zmian podatkowych istotnych z uwagi na szeroki zakres tematyczny kursu.

Prezentacja poszczególnych zagadnień pozwala na szeroką weryfikacje problemów praktycznych z elementami podstawowych zasad podatkowych, umożliwia więc zaspokojenie potrzeb usystematyzowania wiedzy nie tylko dla osób posiadających doświadczenie w analizowanej problematyce, ale również jest świetnym narzędziem do zdobycia praktycznych informacji przez osoby dopiero wkraczające obowiązkami służbowymi w problemy działalności marketingowej.

Zobacz zapowiedź

Program kursu

Odcinek 1. Najistotniejsze zmiany 2018 i 2019 związane z promocją i reklamą [13:26 min]
Odcinek 2. Podstawowe zasady tworzenia akcji marketingowej z uwzględnieniem konsekwencji w CIT, PIT i VAT [13:16 min]
Odcinek 3. Wręczanie prezentów kontrahentom – konsekwencje podatkowe [12:11 min]
Odcinek 4. Konsumpcja – spotkanie biznesowe, element akcji marketingowej [13:26 min]
Odcinek 5. Imprezy integracyjne, konferencje i szkolenia [16:04 min]
Odcinek 6. Konkursy – zasady organizacji i konsekwencje podatkowe. Jak odróżnić program motywacyjny? [17:17 min]
Odcinek 7. Sprzedaż premiowa – konsekwencje w CIT, PIT i VAT. Jak odróżnić sprzedaż promocyjną? [10:38 min]
Odcinek 8. Premie i rabaty – mechanizm skutków podatkowych [8:21 min]
Odcinek 9. Sponsoring jako forma akcji marketingowej [10:41 min]
Odcinek 10. Świadczenia na rzecz pracowników [10:26 min]

Przycisk "Kup"