Cena
350.00 zł + VAT
(430.50 zł z VAT)
Dostęp: online live |
6:00 h
| Certyfikat

Prowadzący:

Termin:

19.04.2022 godziny szkolenia: 10:00 – 16:00

Miejsce:

Szkolenie online przy użyciu platformy Microsoft Teams

Cel szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do właścicieli firm działających w branży e-commerce, a także ich działów księgowych oraz biur rachunkowych obsługujących branżę e-commerce. Szkolenie daje szansę na poznanie mechanizmów regulujących podatek VAT z naciskiem na specyfikę branży e-commerce oraz ugruntowanie wiedzy w tym zakresie. Prowadzenie szkolenia skupia się na praktycznych aspektach oraz konkretnych zastosowaniach popartych przykładami, dzięki czemu przekazuje przydatną wiedzę w codziennej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i prezesi firm
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • dyrektorzy i kierownicy
 • główni księgowi
 • pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi firm
 • osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.

Dodatkowe informacje:

 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji elektronicznej na 1 dzień przed szkoleniem.
 • Płatności za szkolenie należy dokonać nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Najpóźniej na 1 dzień przed datą szkolenia wyślemy pocztą elektroniczną potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania na 1 dzień przed planowaną datą jego rozpoczęcia o czym poinformujemy drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.

Program szkolenia

 1. Zagadnienia wstępne
  • obowiązek rejestracyjny i wymogi formalne rejestracji,
  • zwolnienie przedmiotowe,
  • zwolnienie podmiotowe.
 2. Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
  • pojęcie dostawy i pojęcie towarów,
  • moment dokonania dostawy,
  • dostawa o charakterze ciągłym,
  • nieodpłatna dostawa towarów i darowizny,
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w dostawie towarów,
  • zwrot towaru a korekta VAT,
  • reklamacja a korekta VAT.
  • pojęcie świadczenia usług,
  • usługi ciągłe i etapowe,
  • moment wykonania usługi,
  • nieodpłatne świadczenie usług,
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w świadczeniu usług,
  • świadczenia kompleksowe i zestawy towarów
  • płatności elektroniczne (pośrednicy, PayPal), płatności za pobraniem.
 3. Sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju
  • zasady opodatkowania,
  • miejsce opodatkowania,
  • stawka podatku,
  • zwrot towaru a korekta VAT,
  • reklamacja a korekta VAT.
 4. System MOSS
  • usługi objęte systemem,
  • zasady opodatkowania i obowiązki formalne,
  • miejsce opodatkowania.
 5. Zmiany w sprzedaży wysyłkowej od 2022 r.
  • nowe definicje „wewnątrzwspólnotowej sprzedaż towarów na odległość” oraz „sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich”
  • system VAT-OSS,
  • zmiany w imporcie towarów o małej wartości.
 6. Eksport i import towarów oraz usług
  • definicja eksportu towarów,
  • warunki stosowania stawki 0% w eksporcie i niezbędna dokumentacja,
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie,
  • zaliczki w eksporcie,
  • eksport usług,
  • definicja importu towarów,
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów,
  • rozliczenie podatku przy imporcie towarów,
  • import usług,
  • ustalanie kursu przeliczeniowego waluty obcej.
 7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • definicja WDT,
  • nietransakcyjne WDT,
  • warunki stosowania stawki 0% i niezbędna dokumentacja (w tym tzw. quick fixes),
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT i wystawianie faktur,
  • definicja WNT,
  • nietransakcyjne WNT,
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WNT i jak je rozliczyć,
  • procedura magazynu typu call-off stock.
 8. Opodatkowanie sprzedaży przez Amazon, eBay, Allegro.
 9. Opodatkowanie sprzedaży w modelu dropshippingu.
 10. Faktury i kasy fiskalne
  • obowiązek i terminy wystawiania faktur,
  • rodzaje faktur i ich omówienie (zwykła, uproszczona, zaliczkowa, pro forma, elektroniczna, duplikat),
  • faktury korygujące in minus oraz in plus,
  • noty korygujące,
  • refakturowanie,
  • obowiązek posiadania kasy fiskalnej,
  • kasy fiskalne online,
  • obowiązki związane z kasami fiskalnymi i sankcje za ich naruszenie,
  • faktura w formie paragonu,
  • paragon do faktury.

Zapisz się